Adatvédelmi Szabályzat és Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi Szabályzat

Az Ügyvédi Iroda hírlevelére feliratkozók (a továbbiakban: Feliratkozó) az Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátják e-mail címüket. Az Ügyvédi Iroda által gyűjtött e-mail címek az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint személyes adatnak minősülnek, amennyiben azok a Feliratkozó személyével kapcsolatba hozhatók, illetve amelyek alapján a Feliratkozó azonosítható. Az e-mail cím mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata a Feliratkozóval helyreállítható.

Az adatkezelés célja, hogy az Ügyvédi Iroda hírlevélben tájékoztassa a Feliratkozókat aktuális jogi és gazdasági témákat feldolgozó blog-bejegyzéseiről, továbbá az Ügyvédi Irodát és tevékenységét érintő információkról, hírekről.

A Feliratkozó az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával önként és határozottan hozzájárul, hogy e-mail címét az Ügyvédi Iroda a meghatározott céloknak megfelelően kezelje.

Az Ügyvédi Iroda mint adatkezelő a Feliratkozók e-mail címeinek kezelését és azoknak gépi feldolgozását a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi. Az e-mail címeket csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az Ügyvédi Iroda jogosult. Az Ügyvédi Iroda az e-mail címeket harmadik személyeknek nem továbbítja.A Feliratkozó jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását (leiratkozás a hírlevélről). A Feliratkozó a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Ha az Ügyvédi Iroda a Feliratkozó jogait az adatkezelés során megsérti, a Feliratkozó bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Jogi nyilatkozat

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamara által nyilvántartott Benisch Mészáros Specht & Partner Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A honlapon található információk, tájékoztatások általános jellegűek, nem tekinthetők egyedi ügyben adott jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A honlap kizárólagos célja a Benisch Mészáros Specht & Partner Ügyvédi Iroda bemutatása a látogatók részére. Az ügyvédi megbízás minden esetben egyedi megállapodás alapján jön létre, a honlap tartalma sem részben, sem egészben nem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémával kapcsolatban vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. Jogi tanács kérése nélkül a látogató csak saját felelősségére járhat el a honlapon szereplő információk alapján, a Benisch Mészáros Specht & Partner Ügyvédi Iroda kifejezetten kizár minden a honlap használatából eredő felelősséget.

Mindent megteszünk azért, hogy a honlap tartalma pontos, teljes körű és naprakész legyen. Mindamellett nem vállalunk felelősséget az oldalainkon megjelent információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk kapcsán fellépő következményekért.

A Benisch Mészáros Specht & Partner Ügyvédi Iroda jogi tanácsot kizárólag írásos megbízás alapján nyújt, telefonon nem áll módjában eseti jellegű felvilágosítást adni.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Benisch Mészáros Specht & Partner Ügyvédi Iroda semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlap tartalma szerzői jogi védelem hatálya alá tartozik és ennek megfelelően a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó magyar törvények hatálya alatt áll. Minden jog fenntartva. A honlap szöveges és képi tartalmának bármilyen felhasználása (pl. többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, átdolgozása, stb.) csak a szerző kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén, az írásbeli hozzájárulásban foglalt feltételekkel és terjedelemben lehetséges.